e-Bug Treningsdag – Antibiotika.no

26.10.2022 arrangerte vi en treningsdag i e-Bug for en gruppe lærere som er med på piloten. Med på laget hadde vi med oss representanter fra e-Bug England, som demonstrerte morsomme øvelser lærerne kan bruke i undervisningen. Nå skal lærerne tilbake til skolene sine og ta i bruk e-Bug for å lære elevene om nyttige og slemme mikrober, forebygging og håndtering av infeksjoner, antibiotika og antibiotikaresistens og mye annet.

PowerPoint presentasjoner

Her finner du PowerPoint-presentasjonene fra treningsdagen, 26.10.2022.