e-Bug – undervisningsverktøy – Antibiotika.no

Hvem vil ikke være med på å forebygge og forhindre at virus (infeksjoner) blir livstruende for oss i fremtiden? Eller være med på å redusere smittespredning og dermed sykefraværet på skolen?

e-Bug er et europeisk samarbeidsprosjekt med opphav i Public Health England (PHE), og består i dag av en internasjonal samarbeidsavtale mellom 28 europeiske partnerland i tillegg til India og Saudi Arabia. e-Bug inneholder blant annet temaer om mikrober, forebygging og behandling av infeksjoner, antibiotika, resistens og vaksiner.  Verktøyet blir også brukt i språkundervisningen i en rekke land, da materialet er oversatt til mange språk.

Innholdet i den norske versjonen av e-Bug er knyttet opp mot dagens læringsmål og pensum i norske skoler og passer godt inn under de overordnede temaene som folkehelse og livsmestring.

Ved å implementere et felles læringsverktøy innen helsefremming i skoler over hele Europa, vil dette på sikt kunne være med på å redusere bruken av antibiotika og på så måte hindre utviklingen av antibiotikaresistens.

Undervisningsverktøyet e-Bug vil blant annet gi deltakerne en god forståelse for hvordan man kan forebygge infeksjoner, redusere smittespredning, og dermed hvordan man best kan ivareta sin egenhelse og forebygge infeksjoner.

Undervisningsmateriell

Her finner du undervisningsmateriale.

e-Bug logo

Foto: e-Bug

e-Bug.eu

Her finner du lenke til e-Bugs nettside.