E-LÆRINGSKURS FOR HELSEPERSONELL PÅ SYKEHJEM – Antibiotika.no

I forbindelse med RASK er det utviklet et e-læringskurs i fire bolker med cirka 45 min varighet av hver.

Klikk på lenkene under for å åpne kursene. Første gang du åpner kurset må du registrere deg med fullt navn og e-post, samt opprette et passord. Senere kan du ved å logge deg på fortsette der du slapp.

Kurset er rettet mot både leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Kurset kan med fordel tas av flere kolleger sammen som del av gruppearbeid, faglunsj eller internundervisning, da dette gir refleksjon rundt kasuistikker og felles læring. I såfall er det tilstrekkelig at én logger seg inn og at man deretter går gjennom kurset i fellesskap via visning på storskjerm.