e-Bug – læringsverktøy – Antibiotika.no

Hvem vil vel ikke være med på å forebygge og forhindre at infeksjoner blir livstruende for oss i fremtiden? Eller bidra til å redusere smittespredning og dermed sykefraværet på skolen?

e-Bug er et gratis læringsverktøy og et europeisk samarbeidsprosjekt med opphav i UK Health Security Agency, og består i dag av en internasjonal samarbeidsavtale mellom 29 europeiske partnerland, i tillegg til India og Saudi Arabia.

e-Bug inneholder blant annet temaer om mikrober, forebygging og behandling av infeksjoner, antibiotika, resistens og vaksiner. Innholdet retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, i tillegg til naturfag, biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20. Verktøyet blir også brukt i språkundervisningen i en rekke land, da materialet er oversatt til mange språk.

Ved å implementere et felles læringsverktøy innen helsefremming i skoler over hele Europa, vil dette på sikt kunne være med på å redusere bruken av antibiotika og på så måte hindre utviklingen av antibiotikaresistens.

Læringsverktøyet e-Bug vil blant annet gi deltakerne en god forståelse for hvordan man kan forebygge infeksjoner, redusere smittespredning, og  best mulig ivareta sin egen helse.

e-Bug logo

e-Bug.eu/no-no

Her finner du lenke til e-Bugs nettside. Den norske nettside-versjonen ble nylig lansert, og er fortsatt under utvikling.

e-Bug Website - YouTube

Her finner du e-Bug England sin YouTube kanal, hvor de har lagt ut videoer av ulike aktiviteter.

Pilot

Pilot høst og vinter 2022/23.

Kontaktinformasjon

Siri Jensen, leder, e-post: siri.jensen@medisin.uio.no

Unni Dalen, lærer og rådgiver, e-post: unni.dalen@medisin.uio.no

Marte Ingvaldsen, e-post: marte.ingvaldsen@medisin.uio.no