e-Bug – undervisningsverktøy – Antibiotika.no

Hvem vil vel ikke være med på å forebygge og forhindre at infeksjoner blir livstruende for oss i fremtiden? Eller bidra til å redusere smittespredning og dermed sykefraværet på skolen?

e-Bug er et gratis undervisningsverktøy og et europeisk samarbeidsprosjekt med opphav i UK Health Security Agency, og består i dag av en internasjonal samarbeidsavtale mellom 29 europeiske partnerland, i tillegg til India og Saudi Arabia.

e-Bug inneholder blant annet temaer om mikrober, forebygging og behandling av infeksjoner, antibiotika, resistens og vaksiner. Innholdet retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, i tillegg til naturfag, biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20. Verktøyet blir også brukt i språkundervisningen i en rekke land, da materialet er oversatt til mange språk.

Ved å implementere et felles læringsverktøy innen helsefremming i skoler over hele Europa, vil dette på sikt kunne være med på å redusere bruken av antibiotika og på så måte hindre utviklingen av antibiotikaresistens.

Undervisningsverktøyet e-Bug vil blant annet gi deltakerne en god forståelse for hvordan man kan forebygge infeksjoner, redusere smittespredning, og  best mulig ivareta sin egen helse.

Webinar

Vi har gleden av å invitere deg til et inspirerende webinar om e-Bug i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo, med bidrag fra blant annet Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og e-Bug England.

Undervisningsmateriell

Her kommer undervisningsmateriell.

e-Bug logo

Foto: e-Bug

e-Bug.eu

Her finner du lenke til e-Bugs nettside. Den norske nettversjonen av e-Bug er klar i begynnelsen av september.