Eksempler på kommunikasjonsaktiviteter – Antibiotika.no

I anledning den europeiske antibiotikadagen 18. november 2016 utarbeidet antibiotikateamet og kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen plakater og film om Antibiotikavettreglane. Disse ble delt med alle landets sykehus. Antibiotikavettreglane er skrevet av to leger i antibiotikateamet ved Voss sjukehus, Gro Riise og Arjan Kuiper.

 

 

Antibiotikateamet i Helse Stavanger brukte antibiotikadagen 2016 til å presentere sin policy for antibiotikabruk:

 

Universitetssykehuset Nord-Norge har utarbeidet en nordnorsk versjon av antibiotikavettreglane:

 

Antibiotikateamet ved Sørlandet Sykehus har laget en sørlandsk versjon av antibiotikavettreglane:

 

Her er Antibiotikateamet ved Sykehuset i Vestfold sin variant:

 

Sist oppdatert 24. oktober 2017