Er det viktig å fullføre antibiotikakuren? – Antibiotika.no

Tidligere trodde man det var viktig å fullføre hele antibiotikakuren for å unngå at bakterier ble resistente mot antibiotika. Nå vet vi at dette ikke stemmer – det viktigste man kan gjøre for å hindre antibiotikaresistens er å bruke så lite antibiotika som mulig.

Antibiotika bør brukes lenge nok til at en blir frisk av infeksjonen, men ikke lenger. Vi har manglet god kunnskap om hvor lenge en kur bør vare for mange vanlige infeksjonssykdommer. Heldigvis gjennomføres det nye studier, og tendensen er at korte kurer er like trygge og effektive som de tradisjonelle, lengre kurene.

Dette har medført at de nasjonale retningslinjer også er i endring mot kortere kurer.

Norske leger er generelt flinke til å følge med på ny og oppdatert kunnskap og retningslinjene for behandling. Du bør følge rådet legen din gir, og ta antibiotikakuren slik den er forskrevet.

Les mer om dette i Tidsskriftet.

 

Oppdatert 8. desember 2020