Er målet nådd? – Antibiotika.no

Eksempelvis: Har andelen pasienter med samfunnservervet pneumoni som behandles med penicillin økt fra x % til y % innen z mnd?

En nyttig tilnærming i det videre arbeidet kan være å diskutere spørsmålene under:

          JA

 • Skal vi fortsette uendret med mål, målinger og tiltak?
 • Skal vi endre mål?
 • Skal arbeidet overføres til ordinær drift?
 • Hvilken lærdom kan vi ta med oss videre?

          NEI

 • Hvorfor har vi ikke lykkes?
  • Er mål, målinger og tiltak adekvate, eller bør de endres?
  • Er forankringen hos ledelsen tilstrekkelig?
  • Har informasjonen til personalet vært god nok?
  • Trenger personalet mer kunnskap?
  • Er det strukturelle forhold (arbeidsflyt, (elektroniske) hjelpemidler, tilgang til retningslinje etc.) som må utbedres?
  • Er det kulturelle barrierer som må håndteres? Er det f.eks. motstand mot tiltakene blant personalet?

 

Et annet viktig spørsmål er: Har arbeidet medført uønskede effekter?

Resultatene av disse refleksjonene må tas med videre i oppfølgingsfasen.

 

Sist oppdatert 15. august 2017