Erfaringer fra lokale prosjekt – Antibiotika.no

Flere prosjekter knyttet til antibiotikastyring er blitt gjennomført- og gjennomføres i norske sykehus. Å dele og spre erfaringene fra disse prosjektene nasjonalt er en viktig oppgave for KAS, og erfaringer fra lokale prosjekt vil derfor bli publisert her.

Gjennomgang av pasientmateriale ved Sykehuset Telemark i 2012 og 2014 for å se i hvor stor grad antibiotikaforskrivningen var i henhold til retningslinjene. Her presenteres en analyse av antibiotikaforbruket: Rett antibiotika til rett pasient ved Sykehuset Telemark

Gjennomføring av prevalensregistering av infeksjoner og antibiotikabruk, ny metode fra mars 2014. Her presenteres en analyse av antibiotikaforbruk og uthenting av data for antibiotikaresistens fra mikrobiologisk datasystem:Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i Sykehuset Østfold

Etter prevalensundersøkelse i 2011 ble det tydelig at antibiotikaforbruket ved Nordlandssykehuset Bodø var høyere enn gjennomsnittet ved norske sykehus. Valg av behandling var ikke alltid i tråd med retningslinjer og anbefalinger. Smittevernlege deltok på previsitt på to poster en gang i uken og hadde hovedfokus på antibiotikaforskrivningen. Her presenteres en evaluering: Innflytelse på antibiotikabruk ved Nordlandssykehuset

Smittevern i Vestre Viken har hatt fokus på antibiotikabruk siden 2005. Det er gjennomført prevalensregistreringer, satt mål for andel bredspektret vs smalspektret og rapportert på utvalgte midler. Her presenteres prosjektet: Styring av antibiotikabruk i Vestre Viken