Erfaringer fra lokale prosjekt – Antibiotika.no

Erfaringer fra lokale prosjekt

Flere prosjekter knyttet til antibiotikastyring er blitt gjennomført i norske sykehus. Disse kan du lese mer om her.

Rett antibiotika til rett pasient ved Sykehuset Telemark

Gjennomgang av pasientmateriale ved Sykehuset Telemark i 2012 og 2014 for å se i hvor stor grad antibiotikaforskrivningen var i henhold til retningslinjene.
Analyse av antibiotikaforbruket ved Sykehuset Telemark.
Kontaktperson: Yngvar Tveten

Rett antibiotika til rett pasient ved Sykehuset i Telemark (pdf)

Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i Sykehuset Østfold

Gjennomføring av prevalensregistering av infeksjoner og antibiotikabruk, ny metode fra mars 2014. Analyse av antibiotikaforbruk og uthenting av data for antibiotikaresistens fra mikrobiologisk datasystem.
Kontaktperson: Jon Birger Haug

Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i Sykehuset Østfold (pdf)

Innflytelse på antibiotikabruk ved Nordlandssykehuset Bodø

Etter prevalensundersøkelse i 2011 ble det tydelig at antibiotikaforbruket ved Nordlandssykehuset Bodø var høyere enn gjennomsnittet ved norske sykehus.Valg av behandling var ikke alltid i tråd med retningslinjer og anbefalinger. Smittevernlege deltok på previsitt på to poster en gang i uken og hadde hovedfokus på antibiotikaforskrivningen.
Kontaktperson: Torunn Nygård

Innflytelse på antibiotikabruk ved Nordlandssykehuset (pdf)

Styring av antibiotikabruk i Vestre Viken

Smittevern har hatt fokus på antibiotikabruk siden 2005. Har gjennomført prevalensregistreringer, satt mål for andel bredspektret vs smalspektret og rapportert på utvalgte midler.
Kontaktperson: Else Johanne Rønning

Styring av antibiotikabruk i Vestre Viken (pdf)​​

 

Sist oppdatert 15. mars 2017