Erkjenne behovet for forbedring – Antibiotika.no

Har vi en utfordring i vår enhet?

 

Man starter med å diskutere antibiotikaforbruket i enheten. Eksempel på rapport nedenfor:

 

NOIS-PIAH data gir et øyeblikksbilde av antibiotikabruken ved enheten (prevalens), men kan supplere antibiotikaforbruksrapportene, da de angir indikasjon (diagnose) for antibiotikabehandling.

Enheten i eksempelet over bruker mye av tredje generasjons cefalosporiner (eksempelvis cefotaxim). Neste steg kan være en kartlegging (audit) av bruken av tredje generasjons cefalosporiner , for å finne ut hva det brukes til og om bruken er i henhold til nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Eksempel på resultater fra audit:

 

Audit viser at i denne enheten behandles mange pasienter med samfunnservervet pneumoni og pasienter uten indikasjon med tredje generasjons cefalosporiner. Dette er ikke i henhold til nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

 

Sist oppdatert 27. juli 2017