ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner- Marianne Bollestad – Antibiotika.no

ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner- Marianne Bollestad

Antallet ESBL produserende bakterier er økende. Perorale behandlingsalternativ er svært begrenset. Prosjektet har til hensikt å vurdere om mecillinam kan være et aktuelt behandlingsalternativ ved urinveisinfeksjoner forårsaket av ESBL produserende bakterier.

Om prosjektet

Hvordan er utkommet ved mecillinam behandling av urinveisinfeksjon forårsaket av ESBL produserende E.coli i allmennpraksis? Behandling av en vanlig tilstand møter i vår tid nye utfordringer med økende forekomst av multiresistent bakterievekst. Kunnskapen som foreligger på området er i stor grad basert på in vitro resistensbestemmelser av ESBL produserende bakterier. Perorale behandlingsalternativer er etterlyst, og prosjektgruppen ønsker med studien å fokusere spesielt på dette ved å se på mecillinam som et mulig peroralt behandlingsalternativ.

Studieformål:

1. Å sammenligne det kliniske og mikrobiologiske utkommet av mecillinam-behandling av UVI
forårsaket av ESBL produserende E.coli  med mecillinam-behandling av ikke-ESBL produserende E.coli UVI.

2. Registrere epidemiologiske data som karakteriser UVI forårsaket av ESBL produserende
bakterier i allmennpraksis.

Resultater

Inklusjon forventes ferdigstilt i løpet av 2016

Finansiering

NORM- Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens for mikrober

Samarbeid

• Universitetssykehuset i Nord-Norge
• St. Olavs hospital
• Stavanger universitetssjukehus
• Akershus universitetssykehus
• Sykehuset i Vestfold
• Unilabs Telelab
• Sykehuset Telemark HF
• Vestre Viken HF

Involverte forskergrupper ved UiO

• Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP• Avdeling for allmennmedisin• Institutt for helse og samfunn, HELSAM

Prosjektleder

Marianne Bollestad

Deltakere

• Morten Lindbæk, ASP
• Marianne Bollestad, ASP, SUS
• Nils Grude, Sykehuset i Vestfold
• Gunnar Skov Simonsen, NORM, UNN
• Sigrid Solhaug, UNN
• May Britt Nystad, UNN
• Niclas Raffelsberger,UNN
• Hans-Johnny Schjelderup Nilsen, St. Olav Hospital
• Monica Regine Romstad, SUS
• Andreas Emmert, Unilabs Telelab
• Yngvar Tveten, Sykehuset i Telemark
• Nina Handal, AHUS
• Heidi Johanne Espvik, AHUS
• Arne Søraas, Vestre Viken, Bærum
• Pål Arne Jenum, Vestre Viken, Bærum
• Synne Jenum, Vestre Viken, Bærum
• Asgeir Johannessen, Vestre Viken, Bærum
• Janne Møller-Stray, Vestre Viken, Drammen
• Einar Tollaksen Weme, Vestre Viken, Drammen

Prosjektstart og slutt

April 2013- Juli 2016