Farmasøytisk forskning på antibiotikabruk – Antibiotika.no

Farmasøytisk forskning på antibiotikabruk

 

Ved hjelp av sentrale farmasøyter i de forskjellige regionene, og søk i universitetene sine databaser, har vi utarbeidet en oversikt over forskningsoppgaver utført av farmasøyter innen antibiotikafeltet. Lenkene til oppgavene vil bli oppdatert når de blir tilgjengelige. Ta gjerne kontakt med oss på antibiotika@helse-bergen.no om du kjenner til oppgaver som ikke allerede inngår i oversikten.

 

 

Doktorgrader

ÅrstallUniversitetTittelKandidat
2019UiBBridging the evidence gap for implementing antibiotic stewardship in Norway: Interventions, process measures and patient outcomes related to antibiotic prescribing in hospitalsJannicke Slettli Wathne
2018NTNUUse of oral medicines for short-term illnesses in children - Perspectives on prescribing, dispensing and administration Elin Høien Bergene
2015 UiTAppropriate antibiotic prescribing in Community-Acquired Pneumonia in a Norwegian hospital settingJune Utnes Høgli

 

Masteroppgaver

ÅrUniversitetTittelStudent
2022NTNUBruk av piperacillin/tazobaktam ved behandling av infeksjoner i abdomen - Kan intervensjoner bidra til å optimalisere forskrivningen?Ingrid Ressem Gustavsen
UiBAntibiotikabehandling ved samfunnservervet pneumoni i sykehusTorhild Norheim
UiBAntibiotikabehandling ved KOLS-forverring ved Haukeland UniversitetssykehusKaja Kvikshaug Viggen
2020UiOAntibiotikabruk hos barn og nyfødte innlagt ved Akershus UniversitetssykehusSanya Ahmed
UiOAntibiotikabruk hos pasienter som legges inn på sykehus med samfunnservervet pneumoni og KOLS eksaserbasjon. Trude Flatebø
UiOAntibiotikabruk ved samfunnservervet pneumoni og KOLS eksaserbasjon. - Effekt av en sammensatt intervensjon på etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje og forskrivningspraksisLiv Marit Seljeflot
NTNUUrinveisinfeksjoner ved St. Olavs hospital HFHelle Slupphaug
UiB Antibiotika –forbruk og bivirkningsmeldinger i Norge 2012 – 2019Ane Rosenberg
2019UiO Bruk av fluorokinoloner i sykehus – en prospektiv kartleggingsstudieVigdis Andreassen
UiOPharmacists’ perception of their challenges at work, focusing on antimicrobial resistance; a qualitative study from BangladeshNewaz Md. Shah
UiO Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabrukSamya Khalid Hassan
NTNU Antibiotikaforskrivning ved samfunnservervet pneumoni ved Medisinsk klinikk, Helse Møre og Romsdal

Merete Bjerke
UiT Antibiotikaforskrivning ved samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon ved Universitetssykehuset i Nord-NorgeBirgitte Gladsø Tøndel
UiT Forskrivning av Antibiotika til pasienter med samfunnservervet pneumoni og KOLS-eksaserbasjon ved Haugesund sykehusTora Margrethe Kristiansen
UiT Bruk av antibakterielle midler blant barn 0-3 år etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-2017Sanna Beckstrøm
2018 UiO Samfunnservervet pneumoni ved St. Olavs hospital HF - Kartleggingsstudie for 2018

Birgitte Bakkene
UiO Hva vet vi om norske internettbrukeres kunnskap om reseptfrie smertestillende og antibiotika? - To nettbaserte spørreundersøkelserTran Thanh Huynh Nguyen
UiO Optimal antibiotikaforskrivning på sykehus - kan kliniske farmasøyter på post utgjøre en forskjell?Guri Høyem
UiO Uønskede hendelser knyttet til legemiddelhåndtering av antibiotika i spesialisthelsetjenestenHajar Chairi
NTNUAntibiotikaprofylakse ved ortopedisk kirurgi, St.Olavs HospitalDina Pauline Engebretsen
NTNU Samfunnservervet pneumoniHanne Holmen
2017 UiO Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenestenLina Janabi
UiO Befolkningens kunnskap om antibiotikaTijana Stanojevic
UiT Befolkningens kunnskap om antibiotika – en spørreundersøkelse blant apotekkunderAbdifatah Adan
UiB Kartlegging av antibiotikabruk ved vanlige infeksjonstilstander i medisinske avdelinger i Helse Vest Trude Myrmel Knag Sletten
2016 UiO Optimal bruk av antibiotika på sykehus - fokus på interaksjoner, dosering og valg av preparatIngunn Østensvik
UiO Hvordan blir nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk fulgt i norsk primær- og spesialisthelsetjeneste?Mileva Jovanovic
UiO Er norsk antibiotikaforskrivning i endring som følge av økt innvandring? Antibiotikaforskrivninger til pasienter med innvandrerbakgrunn i GroruddalenSana Liaquat
NTNUKartlegging av antibiotikaprofylakse ved primær kne- og hofteprotesekirurg
Gunhild Storbekkrønning
UiTAntibakterielle midler til systemisk bruk til barn i aldersgruppen 0-5 år i Norge og Emilia-Romagna. En populasjonsbasert studie
Silje Skreosen
2015UiO Optimal antibiotikaforskrivning på sykehus – kan kliniske farmasøyter i legevisitt gjøre en forskjell? Liv Auberg Czynski
UiOKan antibiotikabruken på sykehus forbedres? -En studie som undersøker to typer intervensjonerHilde Bjertnes Røsth
UiT Medication Assessment Tool for evaluering av antibiotikabehandling for pasienter med samfunnservervet pneumoni (MAT-CAP) i sykehus. Oppdatering, videreutvikling og appliseringElisabeth Pedersen
UiBUse of gentamicin – A challenge for healthcare workers? A qualitative study performed at medical departments in two hospitals in Western NorwayLene Sæther
2014UiT Reverserbarheten av antibiotikaresistens: Evolusjonære prinsipper for antimikrobiell resistens og reverserbarhet – en oversikt basert på oppdatert tilgjengelig litteraturÅmund Hansen
UiB Is the prescribing of antibiotics among Nowegian internal medicine residents in compliance with the treatment guidelines?Marta Vukovic