Forskning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) – Antibiotika.no

En av hovedoppgavene til Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er forskning, fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi har derfor alltid pågående forskningsprosjekter på antibiotikabruk tilknyttet vårt senter, for å fremme riktig bruk av antibiotika.

Forskningen ved senteret er knyttet til Universitetet i Oslo.

 

Omfang av forskning ved ASP

 • 2 avsluttede PhD-prosjekt
 • 7 pågående PhD-prosjekt
 • 2 pågående postdok-prosjekt
 • Ca. 10 avsluttede og 10 pågående mindre prosjekter
 •  

  Forskningsprosjekter på riktig bruk av antibiotika:

   

  Forskningsprosjekter på å undersøke bruk av antibiotika:

  • Guro Haugen Fossum: Luftveisinfeksjoner hos barn og gravide

   

  Forskningsprosjekter på å forstå bruk av antibiotika:

   

  Forskningsprosjekter på overforbruk av antibiotika – hvem og hvorfor?:

  • Sigurd Danielsen: Legens utdanningssted og etnisitet som prediktor for antibiotikabruk (I permisjon)

   

  Forskningsprosjekter på å forbedre bruken av antibiotika:

  • Svein Gjelstad: Pedagogisk intervensjon ved antibiotikabruk for luftveisinfeksjoner
  • Sigurd Høye: Luftveisinfeksjoner- Bruk av vent-og se-resept
  • Mark Fagan: Urinveisinfeksjoner- Intervensjoner mot bruk av ciprofloxacin
  • Sigurd Høye: Urin og luftveisinfeksjoner- Skreddersydd intervensjon i norske kommuner for implementering av antibiotikaretningslinjene

   

  Andre prosjekter/tiltak:

   

  ESBL in Poultry and Human Beings – Emerging Antimicrobial Resistance in the Poultry Production – Implications for Human Health?

  Kartlegging av forekomst av ESBL i kylling og hos mennesker. Et samarbeidsprosjekt med FHI og Veterinærinstituttet.