Forskning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) – Antibiotika.no

En av hovedoppgavene til Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er forskning, fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi har derfor alltid pågående forskningsprosjekter på antibiotikabruk tilknyttet vårt senter, for å fremme riktig bruk av antibiotika.

Forskningen ved senteret er knyttet til Universitetet i Oslo.

Omfang av forskning ved ASP

  • 2 avsluttede PhD-prosjekt
  • 7 pågående PhD-prosjekt
  • 2 pågående postdok-prosjekt
  • Ca. 10 avsluttede og 10 pågående mindre prosjekter

Forskningsprosjekter på riktig bruk av antibiotika:

 

Forskningsprosjekter på å undersøke bruk av antibiotika:

 

 • Guro Haugen Fossum: Luftveisinfeksjoner hos barn og gravide

Forskningsprosjekter på å forstå bruk av antibiotika:

Forskningsprosjekter på overforbruk av antibiotika – hvem og hvorfor?:

 • Sigurd Danielsen: Legens utdanningssted og etnisitet som prediktor for antibiotikabruk (I permisjon)

Forskningsprosjekter på å forbedre bruken av antibiotika:

 • Svein Gjelstad: Pedagogisk intervensjon ved antibiotikabruk for luftveisinfeksjoner
 • Mark Fagan: Urinveisinfeksjoner- Intervensjoner mot bruk av ciprofloxacin
 • Sigurd Høye: Luftveisinfeksjoner- Bruk av vent-og se-resept
 • Sigurd Høye: Urin og luftveisinfeksjoner- Skreddersydd intervensjon i norske kommuner for implementering av antibiotikaretningslinjene

Andre prosjekter/tiltak:

ESBL in Poultry and Human Beings – Emerging Antimicrobial Resistance in the Poultry Production – Implications for Human Health?

Kartlegging av forekomst av ESBL i kylling og hos mennesker. Et samarbeidsprosjekt med FHI og Veterinærinstituttet.