Forskning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) – Antibiotika.no

Forskning ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

En av hovedoppgavene til Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP, er forskning, fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi har derfor alltid pågående forsningsprosjekter tilknyttet vårt senter

Forskningsprosjekter fra Antibiotikasenteret for primærmedisin

Som kompetansesenter er en av våre viktige oppgaver å fremme fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Forskningen ved senteret er knyttet til Universitetet i Oslo.

Dette ved siden av deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanning av leger og annet helsepersonell, og informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.
Antibiotikasenteret for primærmedisin har derfor stadig mange pågående forskningsprosjekter på antibiotikabruk, for å fremme riktig bruka av antibiotika.

 

Omfang av forskning ved ASP

 • 2 avsluttede PhD-prosjekt
 • 7 pågående PhD-prosjekt
 • 2 pågående postdok-prosjekt
 • Ca. 10 avsluttede og 10 pågående mindre prosjekter

 

Forskning på antibiotikabruk – hva slags forskning?:

 • Hva er riktig bruk?
 • Brukes det for mye?
 • Overforbruk – hvem, hvordan, hvorfor?
 • Hvordan kan bruken reduseres og forbedres?
 • Finnes det gode alternativer?

 

Forskning på antibiotikabruk – hvilke følger?

 • Lage retningslinjer
 • Følge retningslinjene
 • Finne implementeringstiltak som er:
   • virksomme
   • målrettede
   • gjennomførbare
   • akseptable

 

Forskningsprosjekter på riktig bruk av antibiotika:

 

Forskningsprosjekter på undersøke bruk av antibiotika:

 • Guro Haugen Fossum: Luftveisinfeksjoner hos barn og gravide

Forskningsprosjekter på å forstå bruk av antibiotika:

 

Forskningsprosjekter på overforbruk av antibiotika – hvem og hvorfor?:

 • Sigurd Danielsen: Legens utdanningssted og etnisitet som prediktor for antibiotikabruk (I permisjon)

 

Forskningsprosjekter på å forbedre bruken av antibiotika:

 • Svein Gjelstad: Pedagogisk intervensjon ved antibiotikabruk for luftveisinfeksjoner
 • Sigurd Høye: Luftveisinfeksjoner- Bruk av vent-og se-resept
 • Mark Fagan: Urinveisinfeksjoner- Intervensjoner mot bruk av ciprofloxacin
 • Sigurd Høye: Urin og luftveisinfeksjoner- Skreddersydd intervensjon i norske kommuner for implementering av antibiotikaretningslinjene

 

Andre prosjekter/tiltak:

 

ESBL in Poultry and Human Beings – Emerging Antimicrobial Resistance in the Poultry Production – Implications for Human Health?

Kartlegging av forekomst av ESBL i kylling og hos mennesker. Et samarbeidsprosjekt med FHIog Veterinærinstituttet.
Smittevernsleger – en ressurs for ASP

Antibiotikasenteret ønsker å bygge opp et nettverk med smittevernsleger og fylkesleger som en ressurs i forbindelse med implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dette vil bli gjort i samarbeid med blant annet Helsedirektoratet.

Sist endret 24.10.2017 12:04