Forskning – Antibiotika.no

Forskningen ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) gjennomføres av forskergruppen Infeksjoner og antibiotika, finansiert av eksterne forskningsmidler, og er underlagt Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (uio.no)

Forskningen tilknyttet ASP konsentrerer seg om tre hovedområder:

  • Hvordan brukes antibiotika i norsk primærhelsetjeneste?
  • Hva er den riktigste bruken av antibiotika?
  • Hvorledes kan bruken forbedres?

Nedenfor presenteres våre pågående og fullførte forskningsprosjekt:

Kort videopresentasjon av noen forskningsprosjekter

Her vil vi presentere noe av vår nye forskning som korte intervjuer.

Forskning: Menn med urinveisinfeksjon