Gode råd til antibiotikapasienten – Antibiotika.no

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2021 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen og deres medlemmer. Ett av resultatene er en veileder for apotekene.

Dokumentet er et av hovedkildene til bransjestandarden for veiledning ved ekspedisjon av antibiotika i apotek, som skal bidra til riktig bruk av antibiotika og redusert utvikling av antibiotikaresistens. Alle pasienter som får utlevert antibiotika skal få veiledning i trygg og riktig bruk basert på relevant informasjon for aktuell antibiotika angitt i dokumentet.