Håndtering av kvinner med ukomplisert cystitt i allmennpraksis – Antibiotika.no

Håndtering av kvinner med ukomplisert cystitt i allmennpraksis

Bruk av delegeringsskjema i behandling av cystitt -Marianne Bollestad

Ukomplisert cystitt er den mest vanlige infeksjonen som behandles i allmennpraksis. Prosjektet har vurdert om et spørreskjema kan identifisere kvinner med ukomplisert cystitt og kvinner med risiko for komplisert cystitt

Om prosjektet:

Norske retningslinjer publisert i 2000 for behandling av akutt ukomplisert cystitt hos kvinner har konkludert med at antibiotikabehandling kan gis til kvinner med typiske symptomer uten strimmelundersøkelse av urin.  For kvinner med gjentatte episoder, er det vurdert at behandling kan startes uten legekonsultasjon. Retningslinjene foreslår at pasienten tar kontakt med helsepersonell ved legekontoret via telefon som formidler informasjon til behandlende lege.  
Legevakten i Oslo over flere år benyttet et spørreskjema for å skille ut pasienter som kvalifiserer til behandling av nedre urinveisinfeksjon på delegering. Dette innebærer at pasienten ikke treffer lege ved konsultasjon. Ved god seleksjon av pasienter mener man at behandling av urinveisinfeksjon (UVI) på delegering vil gi jevngodt behandlingsresultat med valgt behandling etter en legekonsultasjon.

Mål:

• Sammenligne forløp hos pasienter randomisert til legekonsultasjon eller behandling etter
delegeringsrutiner
• Vurdere om spesifikke symptomer kan predikere en urinveisinfeksjon, og om en kombinasjon
av symptomer kan predikere en urinveisinfeksjon
• Vurdere bakteriologiske funn og resistensmønster ved dyrkningsprøver fra inkluderte
pasienter

Resultater:

Studien viste likt behandlingsresultat i de to gruppene, og man konkluderte med at delegeringsskjema er en trygg måte å selektere pasientert til en forenklet behanlingsstrategi for akutt ukomplisert cystitt.