Hjemmetjenesten – Antibiotika.no

På denne siden vil det komme relevant informasjon rettet mot deg som jobber i hjemmetjenesten omkring antibiotikabruk, antibiotikaresistens, forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner.

Vi ønsker å tilby et kurs for ansatte i hjemmetjenesten omkring temaet, og ønsker i den forbindelse innspill fra deg som jobber i hjemmetjenesten eller som fastlege. Vi setter stor pris på om du sender en e-post til rådgiver Anne Britt Mølsæter, a.b.molsater@medisin.uio.no, dersom du har tanker eller ideer omkring dette.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.