Er det nødvendig med antibiotika ved hoste? – Antibiotika.no

Hoste er en refleks der kroppen forsøker å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Hoste er en viktig faktor for å beskytte luftveiene mot sykdom. De vanligste årsakene til hoste er infeksjoner forårsaket av virus.

Antibiotika virker ikke mot virus og er derfor ikke nødvendig ved hoste.

Hoste går over av seg selv og gjennomsnittlig varighet på grunn av uskyldig luftveisinfeksjon (som for eksempel forkjølelse og bronkitt) er på 21 dager. Varer hosten utover 8 uker kalles det kronisk hoste.

For å lindre plager kan du:

  • Drikke rikelig med væske
  • Drikke varm drikke
  • Forsøke hostedempende medikamenter

Ta kontakt med legen dersom du er i tvil om du har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler.

For ytterligere informasjon om hoste:  Hoste (felleskatalogen.no) og Hoste, veiviser (nhi.no)