Er det nødvendig med antibiotika til barn ved bronkitt? – Antibiotika.no

Bronkitt oppstår som oftest av virus. Symptomer som oppstår på bakgrunn av en virusinfeksjon er hoste dag og natt og som forverres ved anstrengelse. Barnet kan hoste til det brekker seg, være tungpustet og ha sårhet i brystet. Lungene kan gi pipelyder og det er vanlig med blodtilblandet eller gul/ grønt slim etter sykdom utover en uke.

Antibiotika virker ikke på virusinfeksjoner og vil derfor ikke være nødvendig ved bronkitt.

Bronkitt går som oftest over av seg selv.

For å lindre barnets plager kan du:

  • Gi hostedempende medikamenter ved tørrhoste
  • Gi slimløsende midler ved seigt slim
  • Gi nok drikke
  • Barnet bør tas opp av sengen ved kraftige hosteanfall da slim kan gjøre det vanskelig for barnet å puste

Det anbefales å se an situasjonen i 2-3 dager ved de fleste infeksjoner uten alvorlige symptomer. Ta kontakt med legen dersom du er i tvil om barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler.

For ytterligere informasjon om bronkitt: Når barnet ditt har bronkitt (nhi.no)