Er det nødvendig med antibiotika til barn ved feber? – Antibiotika.no

Feber oppstår som en reaksjon på en infeksjon eller annen sykdom i kroppen, og hjelper å bekjempe disse. Ved målt kroppstemperatur på over 38 grader (målt i endetarmen) har barnet feber.

Feber kan oppstå av både bakterie- og virusinfeksjoner, men virusinfeksjon er mest vanlig. Antibiotika virker ikke på virusinfeksjoner og vil derfor kun være nødvendig dersom legen finner en bakteriell infeksjon han eller hun mener trenger antibiotikabehandling.

Som regel tåler barn feber godt, og feberen går oftest over av seg selv.

For å lindre barnets plager kan du:

  • Gi nok med drikke
  • Gi febernedsettende dersom barnet er plaget av feberen
  • Sørge for sval romtemperatur og lett påkledning

Du bør se til barnet og observere allmenntilstanden minst en gang i løpet av natten dersom feberen er høy.

Det anbefales å se an situasjonen i 2-3 dager ved de fleste infeksjoner uten alvorlige symptomer. Ta kontakt med legen dersom du er i tvil om barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler.

For ytterligere informasjon om feber: Når barnet ditt har feber (nhi.no)