Hvordan forebygge infeksjoner? – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens er et økende problem både nasjonalt og globalt. At bakteriene er resistente  betyr at de  er motstandsdyktige mot antibiotika. En infeksjon med en antibiotikaresistent bakterie kan være vanskeligere å behandle, vare lengre og gi økt dødelighet. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har anslått at om lag 33 000 dødsfall i Europa skyldes resistente bakterier.

En av de største årsaken til utviklingen av resistens er et økt forbruk av antibiotika. I Norge forskrives 90 prosent av all antibiotika utenfor sykehus, og av dette forskrives 60 prosent til luftveisinfeksjoner. Når vi vet at de fleste luftveisinfeksjoner skyldes virus og derfor ikke skal behandles med antibiotika, skjønner vi at dette er alt for mye. De fleste bakterielle luftveisinfeksjoner går også over av seg selv uten antibiotikabehandling

Hva kan vi så gjøre for å begrense den unødige bruken? Noe av de viktigste du kan gjøre er å unngå å bli syk. Har du først blitt syk, er det viktig å pleie deg selv og unngå å smitte andre.

Her er seks gode råd for å forebygge sykdom og en eventuell antibiotikabehandling:

God håndhygiene

God håndvask er et effektivt middel i kampen mot smitte, da bakterier og virus spres gjennom dårlig håndhygiene. En god håndvask varer i 30 sekunder og består av rennende vann og såpe, som dekker hele hånden, oppå og mellom fingrene og rundt håndledd. Tørk deretter hendene godt. Ved mangel på såpe og vann er hånddesinfeksjon som inneholder alkohol et godt alternativ. Vask hendene etter toalettbesøk, før du lager mat, mellom håndtering av ulike råvarer og før du spiser.

Unngå å hoste og nyse på andre

Host og nys  inn i et papirlommetørkle som du kaster etter bruk. Om du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig er det bedre å nyse i armkroken enn rett ut i luften.

God mathygiene

Bruk rene redskaper.

Bytt redskaper og skjærebrett mellom ulike råvarer og mellom råvarer og ferdiglaget mat.

Vask kniver og skjærebrett ofte og hold kjøkkenbenken ren.

Bytt kjøkkenklut ofte og vask den i maskin på minst 60 grader.

Ta anbefalte vaksiner

Gjennom vaksinering forebygges infeksjoner som skyldes bakterier og virus.

Sunt kosthold

Ved å spise sunt er det lettere å unngå sykdom da kroppen får i seg de vitaminene og mineralene som trengs for å bekjempe eventuelle virus og bakterier.

Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet styrker immunsystemet.

Har du blitt syk og er i tvil om du trenger antibiotika?

De fleste infeksjoner går over av seg selv. Lytt til kroppen og sørg for hvile, sunn kost og rikelig med væske slik at kroppen lettere klarer å bekjempe infeksjonen. Ta kontakt med legen dersom du er i tvil om du har en infeksjon som krever behandling med antibiotika. Hvis legen mener du har en bakteriell infeksjon som krever antibiotikabehandling er det viktig at du følger legens anvisninger nøye og leverer antibiotika du eventuelt ikke bruker tilbake til apoteket.

Ved å unngå å bli syk er du med i kampen mot antibiotikaresistens.

Antibiotika – bare når du trenger det!

Kilder

ECDC. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/downloadable-tables-antimicrobial-consumption-annual-epidemiological-report-2016. Lest:11.10.2018

e-Bug. http://www.e-bug.eu/

Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/. Lest: 11.10.2018

Helsenorge.no (2016). Antibiotika og resistens. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/legemidler/antibiotika-og-resistens/forebygge-antibiotikaresistens. Lest: 10.10.2018

Helsenorge.no (2014). Trening og fysisk aktivitet. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/effekter-pa-kropp-og-sinn-ved-aktivitet. 11.10.2018

Matportalen (2018). Matsmitte og hygiene. Tilgjengelig fra: http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/. Lest: 10.10.2018

NRK.no U(2016). Slik kan du holde deg frisk. Tilgengelig fra: https://www.nrk.no/livsstil/slik-kan-du-holde-deg-frisk-1.12783330. Lest: 10.10.2018