Hvorfor er det viktig å fullføre antibiotikakuren? – Antibiotika.no

Når legen forskriver en antibiotikakur kan han forskrive alt fra 1-14 dager avhengig av hvilken infeksjon du har. Får du en lenger kur kan du ofte føle deg bedre allerede etter 3-4 dager, men det betyr ikke at kuren har tatt livet av alle bakteriene. De tøffeste bakteriene kan være midlertidig satt ut av spill og våkne til liv igjen så snart du slutter å ta antibiotikakuren. Dette kan føre til at infeksjonen blusser opp igjen. Det er derfor viktig at du fullfører hele kuren du har fått forskrevet.

Les mer om dette i Tidsskriftet.