Er det nødvendig med antibiotika ved influensa? – Antibiotika.no

Influensa er en infeksjon i luftveiene som er forårsaket av influensavirus A eller B. Antibiotika fungerer kun ved bakterieinfeksjoner og vil derfor ikke ha effekt på influensaviruset.

Influensa kommer som regel i epidemier som vanligvis opptrer på vinterstid mellom sen desember til tidlig mars måned.

Ettersom influensavirus stadig endrer seg gjennom mutasjoner, hender det at kroppen din ikke gjenkjenner viruset fra tidligere influensainfeksjoner du har hatt. Dette kan føre til at du blir syk selv om du tidligere har hatt influensa.

Influensa er svært smittsomt og spres ved dråpesmitte gjennom hoste, nysing og tale. Viruset formerer seg i slimhinnen i svelget og luftveiene, hvor det angriper og ødelegger det beskyttende slimlaget og underliggende celler. Du kan smitte andre fra cirka 1 dag før du opplever symptomer og cirka 5 dager utover dette.

Symptomer på influensainfeksjon:

 • feber
 • frostrier
 • hodepine
 • muskel/leddsmerter
 • trøtthet/slapphet
 • tørrhoste som etter noen dager kan blir løsere (oppspytt og slim)
 • rennende/tett nese
 • sårhet i hals

Mindre vanlige symptomer kan være kvalme, magesmerter, oppkast og diare.

Hva kan du gjøre for å lindre/forebygge influensainfeksjon?

God håndhygiene og hoste/nysing i papirlommetørkle eller i albuen anbefales for å begrense smitten.

Anbefalt behandling for influensa innebærer hvile, ro og økt væskeinntak, spesielt ved høy feber. Du kan også bruke paracet eller ibux for å lindre høy feber og smerter. Infeksjonen går vanligvis over av seg selv i løpet av en 1-2 ukers periode.

Hvis du er over 65 år gammel, er gravid eller har en kronisk sykdom bør du oppsøke lege ved influensainfeksjon. Det samme gjelder hvis du føler deg alvorlig syk, opplever pustebesvær eller er syk i mer enn en uke.

I Norge har vi to preparater som heter Tamiflu og Relenza som kan påvirke forløpet av influensainfeksjon. Studier har vist at disse medikamentene kan redusere sykdomsforløpet med cirka 1 dag, og i tillegg redusere forekomsten av komplikasjoner forbundet med influensa som for eksempel lungebetennelser og sykehusinnleggelser.

Antibiotikasenteret for primærmedisin leder en stor europeisk studie i Norge som skal se nærmere på effekten av Tamiflu hos pasienter med influensalignende sykdom sammenlignet med vanlig allmennmedisinsk behandling. Studien startet opp vinteren 2015-16 og vil vare i 3 år. Vil du vite mer om studien og muligheter for å delta, ta kontakt på post@antibiotikasenteret.no.

Vaksinering  er en effektiv og forebyggende metode for å unngå å bli syk med influensa. Vaksine for influensa må gis hver høst for å fungere effektivt ettersom influensavirus stadig er i forandring. Vaksine anbefales til risikogrupper hvor det er større fare for at influensasykdommen kan føre til komplikasjoner og alvorlig sykdomsforløp.

Risikogruppene er:

 • Pasienter >65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Pasienter med diabetes mellitus type 1 og 2, hjerte-kar sykdom, kronisk leversvikt, kronisk lungesykdom, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom og nedsatt immunforsvar
 • Beboere i sykehjem og omsorgsbolig
 • Helsepersonell som har pasientkontakt og husstandskontakter til pasienter som bruker immundempende behandling.