Intervensjoner mot bruk av ciprofloksacin – Mark Fagan – Antibiotika.no

Intervensjoner mot bruk av ciprofloksacin – Mark Fagan

Fagan

Mark Fagan, fastlege i Arendal har gjennomført flere delstudier knyttet til bruk av ciprofloxacin utenfor sykehus

Om studien:

Fastlege og forsker Mark Fagan har funnet en enkelt måte å redusere unødvendig forskrivning av bredspektrede antibiotika for blærekatarr, samt funnet områder med potensiale for forbedring innen diagnostikk og behandling av infeksjoner hos sykehjemspasienter.
Global helse er truet av økende antibiotikaresistens og manglende utvikling av nye antibiotika. Hver for seg er disse utfordringer alvorlige, sammen truer de med å sende oss tilbake til tiden før antibiotika. I Norge blir omtrent 90 % av all antibiotika foreskrevet i primærhelsetjenesten. Det bør derfor settes inn tiltak her for å redusere unødvendig antibiotika forskrivning.
I sin avhandling Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement, har Fagan og hans medarbeidere vist at man ved en enkelt intervensjon ved legevakten klarte å redusere bruk av ciprofloxacin i behandling av blærekatarr i en tid hvor bruk av dette antibiotikum økte på landbasis.
Ved sykehjem viste Fagan at bedring av diagnostiske rutiner vil også kunne redusere bruk av bredspektrede antibiotika.
Sykehjem og legevakt er to steder hvor mye antibiotika forskrives. Implementering av resultater fra disse studiene på legevakter og sykehjem ellers i landet kan bidra til å redusere antibiotika nasjonalt.