Om kompetansetjenesten – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning samt forskning og fagutvikling. Kompetansespredningsplanen for KAS er for tiden under oppdatering.
Tjenesten skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i de forskjellige helseregionene.

KAS rapporterer årlig til Helsedirektoratet. Årsrapportene, inkludert kommentarer fra referansegruppen og Helsedirektoratet er tilgjengelig på eRapport Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Ingrid Smith

Administrativ leder

Seksjonsleder for Pasientsikkerhet, FOU-avdelingen Helse Bergen HF
E-post: ingrid.smith@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 59 92
Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. MSc epidemiologi. Dr. med.

Per Espen Akselsen

Faglig leder

E-post: per.akselsen@helse-bergen.no
Telefon: 90 99 03 39
Spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin. Redaktør for Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus.

Brita Skodvin

Overlege

E-post: brita.skodvin@helse-bergen.no
Telefon: 91 55 87 15
Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. 2019 med avhandlingen: «Factors influencing hospital doctors antimicrobial prescribing: tailored interventions for prudent prescribing»

Marion Neteland

Spesialrådgiver/farmasøyt

E-post: marion.iren.neteland@helse-bergen.no
Telefon: 41 29 85 25