Om kompetansetjenesten – Antibiotika.no

Om kompetansetjenesten


Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning samt forskning og fagutvikling. Dette er nedfelt i KAS sin kompetansespredningsplan.

Tjenesten skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i de forskjellige helseregionene.

 

KAS rapporterer årlig til Helsedirektoratet. Årsrapportene, inkludert kommentarer fra referansegruppen og Helsedirektoratet er tilgjengelig på eRapport Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Stig Harthug

Administrativ leder

E-post: stig.harthug@helse-bergen.no
Telefon: 95 75 21 91
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. Professor II UiB.Forskning og publikasjoner om antibiotikabehandling og antibiotikaresistens.
Kvalitetssjef i Helse Bergen

Per Espen Akselsen

Faglig leder

E-post: per.akselsen@helse-bergen.no
Telefon: 90 99 03 39
Overlege, spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin. Medl. AFA-gruppen. Medl. redaksjonskomitéen for Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus. Kapittelforfatter i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Ingrid Smith

Forskningsleder

E-post: ingrid.smith@helse-bergen.no
Telefon: 91 74 43 32
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. MSc epidemiologi. Dr. med.

 

Marion Neteland

Rådgiver

E-post: marion.iren.neteland@helse-bergen.no
Telefon: 41 29 85 25
Farmasøyt, Cand pharm

Brita Skodvin

Overlege

E-post: brita.skodvin@helse-bergen.no
Telefon: 91 55 87 15
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. 2019 med avhandlingen: «Factors influencing hospital doctors antimicrobial prescribing: tailored interventions for prudent prescribing»

 

Kristine Lillebø

Overlege (permisjon fra september 2020)

E-post: kristine.lillebo@helse-bergen.no
Overlege, spesialist i mikrobiologi og LIS i indremedisin

Christian Magnus Thaulow

Forsker

E-post: christian.magnus.thaulow@helse-bergen.no
Spesialist i barnemedisin, PhD-stipendiat ved UiB

Referansegruppe

Gunnar Skov Simonsen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord RHF

Jon Sundal

Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF

Maria Vandbakk-Rüther

Sykehuset i Vestfold HF, Helse SørØst RHF

Bjørn Waagsbø

St.Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF

Sigurd Høye

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

SCROLL NED

Andre lenker