Om oss – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning samt forskning og fagutvikling.

Tjenesten skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i de forskjellige helseregionene.

 • Stig Harthug

  Administrativ leder

  E-post: stig.harthug@helse-bergen.no
  Telefon: 95 75 21 91
  Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. Professor II UiB.Forskning og publikasjoner om antibiotikabehandling og antibiotikaresistens.
  Kvalitetssjef i Helse Bergen

 • Per Espen Akselsen

  Faglig leder

  E-post: per.akselsen@helse-bergen.no
  Telefon: 90 99 03 79
  Overlege, spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin. Medl. AFA-gruppen. Medl. redaksjonskomitéen for Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus. Kapittelforfatter i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

 • kas_01

  Ingrid Smith

  Forskningsleder

  E-post: ingrid.smith@helse-bergen.no
  Telefon: 92 80 25 40
  Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. MSc epidemiologi. Dr. med. 1. amanuensis ved UiB. Hovedveileder for forskningsprosjekter ved kompetansesenteret.

 • kas_07

  Marion Neteland

  Rådgiver

  E-post: marion.iren.neteland@helse-bergen.no
  Telefon: 41 29 85 25
  Cand pharm. Hovedfagsoppgave om overvåking av antibiotikaforbruk.

 • Jannicke Slettli Wathne

  Forsker

  E-post: jannicke.slettli.wathne@sav.no 
  Telefon: 48 09 05 04
  Cand pharm. PgDip Clin Pharm.
  Forskningsprosjekt: «Interventions to promote prudent antibiotic prescribing in hospitals»

 • brita

  Brita Skodvin

  Forsker

  E-post:
  Telefon: 91 55 87 15
  Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Forskningsprosjekt: «Factors influencing hospital doctors antimicrobial prescribing: tailored interventions for prudent prescribing»

 • Hilde Valen Wæhle

  Forsker

  E-post: hilde.valen.waehle@helse-bergen.no 
  Telefon: 92 08 60 90
  Anestesisykepleier, MSc Kunnskapsbasert praksis/ nettredaktør
  Forskningsprosjekt: «Developing antimicrobial stewardship programs in departments of surgery»

 • Anne Dalheim

  Rådgiver

  E-post: anne.dalheim@helse-bergen.no
  Telefon: 98 60 97 37
  Operasjonssykepleier/ Hygienesykepleier, MSc
  Kunnskapsbasert praksis

Referansegruppe

Gunnar Skov Simonsen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord RHF

Jon Sundal

Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF

Else Johanne Rønning

Vestre Viken HF, Helse SørØst RHF

Andreas Radtke

St.Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF

Morten Lindbæk

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)