Samarbeidspartnere KAS – Antibiotika.no

Samarbeidspartnere KAS

 

ASP – Antibiotikasentert for primærmedisin skal fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin ved UiO. Er utgiver av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

Norm – Norsk overvåkningssystem for resistente mikrober Utgir årlig rapporter med oversikt over antibiotikabruk og resistensforhold for bakterier i human- og veterinærmedisin i Norge.

 


Nasjonalt folkehelseinstitutt​
 Nasjonalt folkehelseinstitutt sin nettside om antibiotikaresistens

 

AFA – Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål utarbeider norske brytningspunkter og nasjonale metoder for resistensbestemmelse av bakterier og sopp, samt retningslinjer for kvalitetskontroll.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) Senter for kompetanseoppbygging, kurs- og formidlingsvirksomhet innenfor antibiotikaresistens

 

ECDC
European Centre for Disease Prevention and Control – Antimicrobial resistance

 

STRAMA Sverige har i mange år hatt et velutviklet nettverk for arbeidet med antibiotika og mot resistens. Mye aktuell informasjon og nyttige linker.

 


Felleskatalogen

 

Statens Legemiddelverk.

 

EARS-Net – European Antimicrobial Resistance Surveillance Network​
Interaktiv database med resistensforhold i Europa. Kart, tabeller og grafer.

 

ESGAP ESCMID Study group for Antibiotics Policies.

 

EUCAST – The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. EUCAST har en svært nyttig nettside med MIC-distribusjon for et stort antall antibiotika og bakteriespecies​