Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk.
Hovedoppgaven for kompetansetjenesten er å støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk.

SCROLL NED

Antibiotika.no

Antibiotika.no har som formål å opplyse og belyse om temaet antibiotika og antibiotikabruk. De oransje sidene er ment for almennheten og publikum. De blå sidene er for sykehus. De turkise er for allmennpraksis og sykehjem.

Om oss

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

© Antibiotika.no 2021 • Websider av IdeogramEnkel IT plattformen