Om kompetansetjenesten – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning samt forskning og fagutvikling. Kompetansespredningsplanen for KAS er for tiden under oppdatering.
Tjenesten skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i de forskjellige helseregionene.

KAS rapporterer årlig til Helsedirektoratet. Årsrapportene, inkludert kommentarer fra referansegruppen og Helsedirektoratet er tilgjengelig på eRapport Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Stig Harthug

Administrativ leder

E-post: stig.harthug@helse-bergen.no
Telefon: 95 75 21 91
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. Professor II UiB.Forskning og publikasjoner om antibiotikabehandling og antibiotikaresistens.

Per Espen Akselsen

Faglig leder

E-post: per.akselsen@helse-bergen.no
Telefon: 90 99 03 39
Overlege, spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin. Medlem i AFA-gruppen. Redaktør for Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus.

Brita Skodvin

Overlege

E-post: brita.skodvin@helse-bergen.no
Telefon: 91 55 87 15
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. 2019 med avhandlingen: «Factors influencing hospital doctors antimicrobial prescribing: tailored interventions for prudent prescribing»

Marion Neteland

Rådgiver/farmasøyt

E-post: marion.iren.neteland@helse-bergen.no
Telefon: 41 29 85 25
Farmasøyt, cand.pharm

Ingrid Smith

Forskningsleder

E-post: ingrid.smith@helse-bergen.no
Telefon: 91 74 43 32
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. MSc epidemiologi. Dr. med.

 

Kristine Lillebø

Overlege (pt i permisjon)

E-post: kristine.lillebo@helse.bergen.no
Overlege, spesialist i mikrobiologi og LIS i indremedisin

 

Christian Magnus Thaulow

Forsker

E-post: christian.magnus.thaulow@helse-bergen.no
Spesialist i barnemedisin, PhD-stipendiat ved UiB

 

Referansegruppe:

Gunnar Skov Simonsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord RHF

Jon Sundal, Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF

Maria Vandbakk-Rüther, Sykehuset i Vestfold HF, Helse SørØst RHF

Bjørn Waagsbø, St.Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF

Sigurd Høye, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)