Om kompetansetjenesten – Antibiotika.no

Om kompetansetjenesten


Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning samt forskning og fagutvikling. Kompetansespredningsplan KAS 2019-2022.
Tjenesten skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i de forskjellige helseregionene.

 

KAS rapporterer årlig til Helsedirektoratet. Årsrapportene, inkludert kommentarer fra referansegruppen og Helsedirektoratet er tilgjengelig på eRapport Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Stig Harthug

Administrativ leder

E-post: stig.harthug@helse-bergen.no
Telefon: 95 75 21 91
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Dr. med. Professor II UiB.Forskning og publikasjoner om antibiotikabehandling og antibiotikaresistens.
Kvalitetssjef i Helse Bergen

Per Espen Akselsen

Faglig leder

E-post: per.akselsen@helse-bergen.no
Telefon: 90 99 03 39
Overlege, spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin. Medl. AFA-gruppen. Medl. redaksjonskomitéen for Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus. Kapittelforfatter i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Ingrid Smith

Forskningsleder (2 års permisjon fra 1.9.2017)

E-post: ingrid.smith@helse-bergen.no
Telefon: 91 74 43 32
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. MSc epidemiologi. Dr. med. 1. amanuensis ved UiB. Hovedveileder for forskningsprosjekter ved kompetansesenteret.

Marion Neteland

Rådgiver

E-post: marion.iren.neteland@helse-bergen.no
Telefon: 41 29 85 25
Farmasøyt, Cand pharm
Hovedfagsoppgave om overvåkning av antibiotikaforbruk

 

Jannicke Slettli Wathne

Forsker

E-post: jannicke.slettli.wathne@sav.no 
Telefon: 48 09 05 04
Farmasøyt, Cand pharm,  MSc Clin Pharm.
Forskningsprosjekt: «Interventions to promote prudent antibiotic prescribing in hospitals»

Brita Skodvin

Forsker

E-post: brita.skodvin@helse-bergen.no
Telefon: 91 55 87 15
Overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Forskningsprosjekt: «Factors influencing hospital doctors antimicrobial prescribing: tailored interventions for prudent prescribing»

Hilde Valen Wæhle

Forsker

E-post: hilde.valen.waehle@helse-bergen.no 
Telefon: 92 08 60 90
Anestesisykepleier, MSc Kunnskapsbasert praksis/ nettredaktør
Forskningsprosjekt: «Developing antimicrobial stewardship programs in departments of surgery»

 

Referansegruppe

Gunnar Skov Simonsen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord RHF

Jon Sundal

Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF

Else Johanne Rønning

Vestre Viken HF, Helse SørØst RHF

Bjørn Waagsbø

St.Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF

Morten Lindbæk

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

SCROLL NED

Andre lenker