Kompetansespredningsplan – Antibiotika.no

KAS har  som oppgave å støtte norske sykehus i arbeidet for bedre antibiotikabruk. Det krever bedre kompetanse på en rekke nivåer i helsetjenesten, og KAS´ plan for kompetansespredning henvender seg til alle nivåer.

 

Nasjonale organ

Sykehus/helseforetak og regionale helseforetak

 • Innspill til og møter med det interregionale fagdirektørmøtet
 • Samarbeid med de Regionale Kompetansesentrene for Smittevern
 • Møter og kommunikasjon med ledelsen i de enkelte helseforetak

Antibiotikateam

 • Halvårlige fellesmøter med antibiotikateam fra alle landets helseforetak
 • Nettverksbygging og erfaringsdeling
 • Møter med antibiotikateam i det enkelte helseforetak

Helsepersonell

 • Undervisning og -materiell til helsepersonell i grunn-, videre- og etterutdanning
 • E-læringskurs om antibiotikabruk i sykehus
 • Innlegg på kurs og konferanser
 • Arbeid med nasjonalfaglige retningslinjer for antibiotikabruk i spesialist- og primærhelsetjenesten
 • KAS´ nett- og Facebook-side med informasjon om antibiotikabruk
 • Publikasjon av studier utført av forskere tilknyttet KAS

Befolkningen