Kontaktinformasjon – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt kompetansesenter, lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Vi har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

Kontakt oss:

Telefon: 22 85 06 55 eller 990 17 894
Telefaks: 22 85 05 90
E-post: post@antibiotikasenteret.no

Postadresse:

Antibiotikasenteret for primærmedisin
Institutt Helse og samfunn
Avdeling for Allmennmedisin
Postboks 1130 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse:

Frederik Holsts hus
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
N-0450 Oslo