Kontaktinformasjon – Antibiotika.no

Kontakt oss:

Telefon: 22 85 06 55 / 990 17 894
Telefaks: 22 85 05 90
E-post: post@antibiotikasenteret.no

Postadresse:

Antibiotikasenteret for primærmedisin
Institutt Helse og samfunn
Avdeling for Allmennmedisin
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo

Besøksadresse

Frederik Holsts hus
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
N-0450 Oslo