Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk – Siri Jensen – Antibiotika.no

Kulturelle faktorer som kan påvirke forskrivning og forbruk – Siri Jensen

En kvalitativ studie der norske, polske og franske pasienter og allmennleger blir intervjuet om sin kunnskap om og sitt forhold til antibiotika og resistens

Om prosjektet:

Norge er sammen med blant annet Nederland, Sverige og Danmark ett av landene i Europa med lavest antibiotikaforbruk og minst utvikling av resistens.

Utvikling av resistens er nært assosiert med et høyt forbruk av antibiotika, og da særlig bredspektret antibiotika.

Norge har lav forskrivning av antibiotika, og hvor smalspektred antibiotika er dominerende, noe om kan forklare den lave resistensutviklingen. Men hvordan har vi kommet dit?

Frankrike Norge og Polen er tre land med svært ulik profil når det gjelder forbruk av antibiotika og utvikling av resistens.

Vi ønsker å foreta en kvalitativ studie der norske, polske og franske pasienter og allmennleger blir intervjuet om sin kunnskap om og sitt forhold til antibiotika og resistens.

Studieformål:

På den måten håper vi å kunne kartlegge om det kan være kulturelle årsaker og forskjeller som ligger til grunn for de store forskjellene i forbruk og resistensutvikling mellom de tre landene.