Kurs: Antibiotikastyring – behov for å justere kursen? (2019) – Antibiotika.no

7.-8. mai var leger, sykepleiere og farmasøyter fra alle landets sykehus på kurs på Solstrand. Årets tema var “Antibiotikastyring i sykehus – behov for å justere kursen?”

Presentasjoner
Nytt fra KAS
Implementation science & strategies
Facilitation
Readiness for change
Cultural adaption of interventions
Elektronisk kurve Stavanger
Tavlemøter Innlandet
Tavlemøter Harstad
Antibiotikateam Helse Førde
Skrivekurs
Hva gjør vi etter 2020?
KAS - Veien videre

 

Workshops
Implementation strategies summary
Oppgaver workshops implementering
Skriveoppgave 1
Skriveoppgave 2

 

Publisert 9. mai 2019