Kurs: Antibiotikastyring – får vi det til? (2018) – Antibiotika.no

2.-3. mai arrangerte KAS kurset «Antibiotikastyring – får vi det til?» for leger, sykepleiere og farmasøyter fra alle landets sykehus. Målgruppen for kurset var medlemmer i sykehusenes overordnede antibiotikateam som har konkrete oppgaver knyttet til antibiotikastyring.

Presentasjoner
Velkommen
Nytt fra KAS
Systematisk tilnærming til klinikkene, UNN
Kirurgisk profylakse, Nordlandssykehuset
Antibiotikastyring fra et ledelsessynspunkt
Sykepleiers rolle i antibiotikastyring
Mikrobiologisk logistikk
Mikrobiologisk diagnostikk, Haraldsplass
Introduksjon til workshop mikrobiologi
Avslutning

 

Driverdiagrammene er utarbeidet på bakgrunn av workshopene.

Driverdiagram workshops
Driverdiagram Revurdering
Driverdiagram Sykepleierinvolvering
Driverdiagram Nå ut
Driverdiagram "On site"-diagnostikk
Driverdiagram Preanalytisk
Driverdiagram Postanalytisk

 

Videosnutter som ble laget i kommunikasjons-workshopen. Alle som deltar i filmene har godkjent publisering.

Videosnutter
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 2
Gruppe 6
Gruppe 1

 

Publisert 3. mai 2018