Kurs i etablering av   antibiotikastyringsprogram 2016 – Antibiotika.no

9.-10. mai 2016 arrangerte KAS kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram for leger, sykepleiere og farmasøyter fra alle landets helseforetak. Læringsmål for kurs i antibiotikastyringsprogram i sykehus var følgende:1)Klargjøre kunnskapsgrunnlaget for AB styringsprogram, 2)Etablere mandat for AB styringsprogram i eget helseforetak/sykehus, 3)Formidle mål og tiltak, 4)Evaluere prosess og resultat av AB styring i eget foretak/sykehus.

Presentasjoner fra kurset finner du her:

Mandag 9. mai:

 1. Hvorfor ab-styringsprogram
 2. Overvåkning av antibiotikaforbruk i sykehus
 3. Lokal resistensoversikt
 4. Rapportering av antibiotikabruk og resistens
 5. Hva påvirker sykehusleger ved forskrivning av antibiotika
 6. Hvordan få innpass i en avdeling
 7. Forbedringsmetodikk

Tirsdag 10. mai:

 1. Audit med feedback
 2. Academic detailing
 3. Antibiotika-switch studie
 4. Elektronisk beslutningsstøtte og rapportering
 5. Målinger