Kurs i operasjonalisering av   antibiotikastyring i sykehus -2017 – Antibiotika.no

8.-9. mai arrangerte KAS kurs i operasjonalisering av antibiotikastyringsprogram for leger, sykepleiere og farmasøyter fra alle landets sykehus, inkl. de private ideelle sykehusene. Målgruppen for kurset var medlemmer i sykehusenes overordnede antibiotikateam, som har konkrete oppgaver knyttet til antibiotikastyring.

Læringsmål for kurset var følgende: 1) Idendifisere utfordringer og muligheter i eget HF,  2) Arbeide med antibiotikastyring i spennet mellom ledere og klinisk personell, 3) Antibiotikastyring på avdelingsnivå, 4) Tiltakspakker for antibiotikastyring.

Det ble også avholdt et minikurs i utarbeidelse og presentasjon av antibiotikaforbruksrapporter.

Presentasjonene fra kurset ser du her:

Mandag 8.mai:

 1. Antibiotikastyring i sykehus- forbedringsarbeid i praksis
 2. Antibiotikateamet på Voss
 3. Identifisere utfordringer og muligheter i eget HF/ Sykehus
 4. Audit
 5. Organisasjonskultur
 6. Fasilitatorrollen og antibiotikastyring
 7. Ledelsesperspektiv på antibiotikabruk

 

Tirsdag 9.mai:

 1. Antibiotikastyringsprogram: Helse Stavanger
 2. Antibiotikastyring: Lungeavdelingen, HUS
 3. Antibiotikabruk somatikk: Sørlandet sykehus
 4. Antibiotikabruk: Helse Møre og Romsdal
 5. Driverdiagram og tiltakspakker for optimalisering av AB bruk i kliniske avdelinger
 6. Driverdiagram: mal
 7. Registreringsskjema 1. (datainnsamling)
 8. Registreringsskjema 2. (datainnsamling)
 9. Tiltakspakke: mal