Kurs og undervisning – Antibiotika.no

Kurs

Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK)

Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis. 85 % av all antibiotikaforskrivning skjer i allmennpraksis og legevakt.

RAK-kurset består av tre gruppemøter på tre skoletimer med forutgående to timers e-læringskurs – totalt 15 skoletimer, hvor man får følgende:

  • Oppdatert klinisk kunnskap om området
  • Bedre oversikt over egen antibiotikaforskrivning
  • Innføring i kvalitetsarbeid for å øke kvalitet i egen praksis

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK)

RASK er et antibiotikaprosjekt for sykehjem og kommunale helseinstitusjoner, og tilbys alle sykehjem i Norge fylkesvis. Dette e-læringsprogrammet er en del av RASK-prosjektet, og passer til alle helsepersonell som ønsker mer kunnskap om riktig håndtering av infeksjoner og antibiotikabehandling på sykehjem eller kommunale helseinstitusjoner.

Introduksjon til kurs for sykepleiere – lærere og studenter

Dette er et e-læringskurs som er ment som en forberedelse og introduksjon til den årlige undervisningsdagen vi arrangerer for undervisere ved bachelor i sykepleie.

Det kan også benyttes for studenter i forkant eller eventuelt som et repetisjon i etterkant av undervisningsdag ved eget undervisningssted. Ny bruker? Sjekk denne «Steg for steg – guiden».

Undervisning

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.

Undervisning av norske medisinstudenter i utlandet

Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge.
Flesteparten av disse utdannes i Øst-Europa.

Majoriteten av disse studentene skal arbeide i Norge etter endt studier, og det er derfor viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar den gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.