Kurs og undervisning – Antibiotika.no

Kurs

Innlogging til kursportal

Her er en lenke til innloggingssiden på vår kursportal.

Etter å ha laget en bruker, så kan du søke opp kurs, finne mine kurs og de siste pågående (startside).

Lenkene nedover siden er direkte lenker til kurs. Etter innlogging kommer du direkte til dette kurset uten å finne det først.

Antibiotikasmarte sykepleiere: E-læring

I dette kurset er det 6 moduler der du som som sykepleier møter forskjellige problemstillinger i din kliniske hverdag. Du får tilbakemeldinger på hvordan du har tenkt, og muligheten til å velge nye strategier.

Hver modul tar ca 15 minutter å gjennomføre.

Første gang: Registerer deg som bruker. Lenken over går deretter direkte videre til kurset.

Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens

Dette kurset er ment som en kort introduksjon til temaet antibiotikabruk og antibiotikaresistens for studenter på masterprogrammet i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved Institutt for helse og samfunn, UiO, men kan også tas av alle andre som ønsker å vite mer om temaet.

Lag en bruker og kom i gang.

Antibiotikabruk på legevakt

Kurset er mideltig stengt frem til lansering av RAK Legevakt høsten-23

I dette kurset er det fem moduler der du som lege på legevakt møter forskjellige problemstillinger i din kliniske hverdag.

E-Læring for medisintudenter: "Skal jeg gi antibiotika?"

Kurset inneholder fire kursmoduler med kasuistikker fra henholdsvis legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem.

Kurset er beregnet på medisinstudenter som snart skal ut i eller nylig har vært i praksis. Kurset kan også være nyttig for nyutdannede leger.

Læringsutbytte: Etter gjennomføring vil du kunne avgjøre indikasjon for antibiotika og kommunisere rundt antibiotikabehandling ved en rekke tilstander i primær- og spesialisthelsetjenesten.»

Pedagogikk: Modulene er bygget opp rundt kasuistikker med oppgaver du skal løse. Underveis får du praktisk rettede tilbakemeldinger. Kurset inneholder også en rekke lenker med supplerende innhold.

Registerer deg som bruker (første gang) / logg inn og meld deg på kurset.

Introduksjon til kurs for sykepleiere – lærere og studenter

Dette er et e-læringskurs som er ment som en forberedelse og introduksjon til den årlige undervisningsdagen vi arrangerer for undervisere ved bachelor i sykepleie.

Det kan også benyttes for studenter i forkant eller eventuelt som et repetisjon i etterkant av undervisningsdag ved eget undervisningssted. Ny bruker? Sjekk denne «Steg for steg – guiden».

Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK)

Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) er et forbedringsopplegg der målet er å redusere unødvendig antibiotikabruk i allmennpraksis.

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK)

RASK er et antibiotikaprosjekt for sykehjem og kommunale helseinstitusjoner, og tilbys alle sykehjem i Norge fylkesvis. Dette e-læringsprogrammet er en del av RASK-prosjektet, og passer til alle helsepersonell som ønsker mer kunnskap om riktig håndtering av infeksjoner og antibiotikabehandling på sykehjem eller kommunale helseinstitusjoner.

Undervisning

e-Bug - gratis læringsverktøy

e-Bug er et gratis læringsverktøy som blant annet omhandler antibiotika, infeksjoner og hygiene. Innholdet retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, i tillegg til naturfag, biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20 og består av aktiviteter, støtteark, arbeidsark og innhold som kan tilpasses.

Ressursbank for sykepleiere

Ressursbank for sykepleiere er en nettside med undervisningsmateriell tilrettelagt for undervisning av sykepleiestudenter på bachelornivå, omkring rasjonell antibiotikabruk, resistensutvikling og smittevern. Nettsiden inneholder i tillegg nyttige verktøy for sykepleiere.

Undervisning av norske medisinstudenter i utlandet

Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge.
Flesteparten av disse utdannes i Øst-Europa.

Majoriteten av disse studentene skal arbeide i Norge etter endt studier, og det er derfor viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar den gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.