Legevakt – Antibiotika.no

Allmennpraksis og legevakt står til sammen for 85 % av all antibiotikabruk, og legevaktanes andel utgjør mer enn 20 %. Dette er derfor en viktig arena for å få en riktigere forskrivning.

Luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til at folk får antibiotika i primærhelsetjenesten, og legevakt håndterer 15 % av alle disse infeksjonene. Dette er samtidig tilstander som i stor grad er selvbegrensende og har lav hastegrad. I kursmateriellet som du finner under, er det derfor lagt stor vekt på hvordan leger og sykepleiere kan håndtere luftveisinfeksjoner på legevakt på en måte som kan redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Du finner også materiell som handler om urinveisinfeksjoner.

RAK Legevakt

Riktigere antibiotikabruk på legevakt (RAK legevakt) er et kursopplegg for legevaktleger og legevaktsykepleiere der målet er å redusere unødig antibiotikaforskrivning på norske legevakter. Opplegget lanseres som en pilot for utvalgte legevakter høsten 2023. Det meste av kursopplegget er imidlertid åpent og kan benyttes av de som ønsker

Antibiotikafri resept - luftveisinfeksjoner

Antibiotikafri resept er et verktøy du som lege kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Antibiotikafri resept - blærekatarr

Antibiotikafri resept for blærekatarr er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge blærekatarr normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (PDF)

Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i pirmærhelsetjenesten.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.