Litteratur – Antibiotika.no

Litteratur

Dokumenter og artikler som vi anser nyttige for de som er engasjert i antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Vi er takknemlige for tips som bør inn på listen

​​Dosering av antibiotika
SRGAs dokument om farmakokinetikk og farmakodynamikk

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012)​

Forgotten antibiotics: An inventory
Forgotten Antibiotics: An Inventory in Europe, the United States, Canada, and Australia. Pulcini, CID 2012

David Livermore: Fourteen years in resistance​
Beskriver utviklingen i tiden han har ledet resistenslaboratiet til HPA (UK) og presenterer framtidens utfordringer. IJAA 2012.

 

Sist oppdatert 15. mars 2017