Luftveisinfeksjoner hos barn og gravide – Guro Haugen Fossum – Antibiotika.no

Luftveisinfeksjoner hos barn og gravide – Guro Haugen Fossum

Evaluere forskrivning av antibiotika av norske allmennleger ved luftveiskonsultasjoner med undergruppene gravide og barn

Om prosjektet:

Dette er et doktorgradsprosjekt basert på data fra KTV-prosjektet. Prosjektet ønsker å evaluere forskrivning av antibiotika av norske allmennleger ved luftveiskonsultasjoner med undergruppene gravide og barn. Videre vil man se på sammenheng mellom bruk av antibiotika i svangerskapet, og senere bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter og forekomst av luftveisdiagnoser hos barnet de to første år etter fødsel.

Målsettingen:

er å få kartlagt bedre dagens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos gravide og små barn, og eventuelle sammenhenger med bruk av R-legemidler (astmamedikamenter og allergimedikamenter)

Tre sentrale hypoteser skal testes ut:

Følger allmennlegene retningslinjer for antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjoner for gravide og barn?Visse luftveisdiagnoser, som sinusitt og bihulesymptomer, forekommer oftere hos gravide enn hos ikke-gravide. Antibiotikabruk i svangerskapet fører til økt forekomst av astmadiagnoser og obstruktive luftveisdiagnoser hos barna, samt økt bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter.