Mandat for antibiotikastyring – Antibiotika.no

Ledelsesforankring og ansvarliggjøring er essensielt i et antibiotikastyringsprogram. Ledelsen oppnevner tverrfaglige antibiotikateam som får mandat for å drive forbedringsarbeid rettet mot antibiotikabruk. Mandatet bør blant annet si noe om sammensetning og organisatorisk plassering av antibiotikateamet, tiltak for antibiotikastyring og rapporteringslinjer.

Eksempler på mandat for antibiotikastyring i norske sykehus:
Mandat for antibiotikateamet i UNN (2020)
Mandat for antibiotikastyring i Helse Bergen (2020)
Mandat for lokale antibiotikateam i Helse Møre og Romsdal (2021)


Sist oppdatert 15. juni 2022