Mandat for antibiotikastyring – Antibiotika.no

Ledelsesforankring og ansvarliggjøring er essensielt i et antibiotikastyringsprogram. Ledelsen oppnevner tverrfaglige antibiotikateam som får mandat for å drive forbedringsarbeid rettet mot antibiotikabruk. Mandatet bør blant annet si noe om sammensetning og organisatorisk plassering av antibiotikateamet, tiltak for antibiotikastyring og rapporteringslinjer.

Betydningen av og utarbeidelse av mandat for antibiotikastyring var blant temaene på kurset i antibiotikastyring på Solstrand i 2016.

Eksempler på mandat for antibiotikastyring i norske sykehus:

 

Sist oppdatert 26. juli 2017