e-Bug – undervisningsopplegg for skoleelever – Antibiotika.no

e-Bug – undervisningsopplegg for skoleelever

Prosjektet e-Bug, opprettet i 2006, ledes av avdelingen for primærmedisin ved Public Health England (PHE) og består av et konsortium av 28 partnerland. e-Bug er et europeisk undervisningsverktøy som blant annet omhandler antibiotika, infeksjoner og hygiene. Programmet retter seg mot elever i barne- og ungdomsskolen, primært 4. og 7-10 klasse og videregående skole.

e-Bug

e-Bug består av en pedagogisk lærer og en elevpakke som styrker bevisstgjøringen rundt viktige problemstillinger innen hygiene og antibiotika, ved hjelp av detaljerte, interaktive læreplaner og en interaktiv nettside bestående av spill, quiz, fakta ark om sykdom og mye mer.

Programmet retter seg mot elever i barne- og ungdomsskolen, primært 4. og 7-10 klasse og videregående skole.

Undervisningen skal være med på å styrke elevenes bevisstgjøring rundt bruk av antibiotika. Samtidig lærer de forsvarlig antibiotikaforbruk og hvilke konsekvenser en feilaktig bruk kan ha for enkeltindividet og antibiotikaresistens i samfunnet.

Antibiotika og resistensutvikling

Resistensutvikling er fortsatt et av de viktigste problemene i samfunnet og på sykehus. I mange europeiske land er forskrivningen av antibiotika høyest til barn. Å undervise barn om de ulike formene for mikrober, antibiotikaenes påvirkning og de økende problemene med antibiotikaresistens som et resultat av unødig bruk av antibiotika, kan være med på å øke bevisstheten rundt forsvarlig bruk av antibiotika hos barn, som er vår fremtidige generasjon av brukere.

Målet med prosjektet er å utdanne elever i barne- og ungdomsskolen over hele verden innen mikrobiologi, hygiene og spredning, behandling og forebygging av sykdom. e-Bug ønsker også å styrke bevisstgjøringen rundt fordelene ved et forsvarlig antibiotikabruk og hvorfor en uforsvarlig bruk kan ha en negativ innvirkning på antibiotikaresistensen i samfunnet. Emner som hånd- og luftveishygiene og spredning av infeksjoner i samfunnet, blir også dekket.

Infeksjoner og fravær

I skolen er infeksjoner den hyppigste årsaken til fravær. Dårlig hånd- og luftveishygiene bidrar til økt spredning. Hygienekampanjer rettet mot skoler kan redusere forekomsten av infeksjoner hos elever, ansatte og deres familier, noe som igjen kan redusere bruken av antibiotika.

I Europa er antibiotikaresistens fortsatt et av hovedproblemene i samfunnet og på sykehus. I mange europeiske land, utgjør forskrivning til barn en høy andel av antibiotikaforskrivningen. Ved å lære barna om de ulike mikrobene, hvordan antibiotika oppfører seg i møte med disse og om det økende problemet med antibiotikaresistens, vil man styrke bevisstgjøringen rundt en forsvarlig bruk av antibiotika hos barn, vår fremtidige generasjon av brukere.

Antibiotikasenteret for primærmedisin

I Norge er det Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Folkehelseinstituttet (FHI) som er ansvarlig for e-Bug. Norge er et av de nyeste partnerlandene i e-Bug og vi har vært i London for å møte representanter for de andre partnerlandene og for å lære av deres erfaringer.

Vi er kommet godt i gang med oversettelse og tilrettelegging av materialet til norske forhold og målet er å implementere e-Bug i så mange norske skoler som mulig.

Endret str. e-Bug logo HIGH RES with white bg - Long url