E-kurs – Antibiotika.no

E-kurs

E_helse_12_860x400

Antibiotikasenteret for primærmedisin har i samarbeid med APOKUS utviklet et eget e-kurs om antibiotikabehandling og resistens rettet mot apotekansatte.

​E-kurs

Antibiotikabehandling med Morten Lindbæk

Kurskode: IN104

Kurset gir en oversikt over antibiotikabehandling av de vanligste infeksjonssykdommene, samt gode råd til legemiddelbrukeren. Antibiotika er den legemiddelgruppen som har flest brukere hvert år.

LUPIN

Nettkurs om luftveisinfeksjoner i allmennpraksis på Legeforeningens nettsider​