Undervisning av norske legestudenter i utlandet – Antibiotika.no

Undervisning av norske legestudenter i utlandet

utenlandsstudenter

Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge. Flesteparten av disse utdannes i Øst-Europa, men ønsker å jobbe i Norge etter at de er ferdige med studiene

Undervisning av norske legestudenter i utlandet med vekt på Øst-Europa

Selv om mye av pensum ved de ulike lærerstedene i Europa er likt det norske, skiller antibiotikabruken og resistensbildet i de ulike landene seg betydelig fra Norge. Fokuset på problemer knyttet til dette er også svært varierende. Fordi majoriteten av disse studenten skal arbeide i Norge etter endt studier, er det viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer før de kommer så langt. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar det gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.

Antibiotikasenteret har i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) NMFU og ANSA tatt initiativ til et eget undervisningsopplegg for norske medisinstudenter i utlandet i norske retningslinjer og antibiotika og resistens.

Undervisningen strekker seg over en dag, og avsluttes med en kort «eksamen», som utløser ett kursbevis.