Undervisning – Antibiotika.no

Undervisning

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Et viktig verktøy i dette arbeidet er ulike former for undervisning

90 % av all antibiotika i Norge forskrives utenfor sykehus, og mye av denne forskrivningen er unødvendig.

Nasjonale faglige retningslinjene om antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere forskrivningen.

Implementeringen av og undervisning i retningslinjene er derfor en av våre viktigste oppgaver.

Dette gjør vi blant annet ved:

  • undervisning av medisinstudenter i inn- og utland
  • undervisning på smittevernskonferanser i kommunene m.m.
  • utvikle nettkurs
  • informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens

Undervisning av norske legestudenter i utlandet med vekt på Øst-Europa

Fordi majoriteten av disse studenten skal arbeide i Norge etter endt studier, er det viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer før de kommer så langt. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar det gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.

Antibiotikasenteret har i samarbeid Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, med NMFU og ANSA tatt initiativ til et eget undervisningsopplegg for norske medisinstudenter i utlandet i norske retningslinjer og antibiotika og resistens.

Den europeiske antibiotikadagen 18. november

Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år den 18. november. I Norge markeres dagen blant annet med en fagdag for helsepersonell om antibiotikabruk og resistens. I tillegg vil flere ulike lokale arrangementer rundt om i landet være rettet både mot leger og publikum. Les mer om antibiotikadagen.