Medisinstudenter – Antibiotika.no

Viktig melding: Vi har flyttet kurs og brukere til ny kursportal torsdag 2.mai.

Se mer info under plakaten «Kurs og undervisning».

Her finner du nyttig informasjon rettet mot medisinstudenter.

Medisinstudenter utland - kursbevis

Kurset inneholder en quiz fra temaene på undervisningen.

Ved å svare riktig på denne, så vil du få tildelt et kursbevis for din deltagelse.

Det oppfordres også å ta det generelle e-læringskurset «Skal jeg gi antibiotika?»

Registerer deg som bruker (en første gang) / logg inn og meld deg på kurset.

E-Læring; "Skal jeg gi antibiotika?"

Kurset inneholder fire kursmoduler med kasuistikker fra henholdsvis legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem.

Kurset er beregnet på medisinstudenter som snart skal ut i eller nylig har vært i praksis. Kurset kan også være nyttig for nyutdannede leger.

Læringsutbytte: Etter gjennomføring vil du kunne avgjøre indikasjon for antibiotika og kommunisere rundt antibiotikabehandling ved en rekke tilstander i primær- og spesialisthelsetjenesten.»

Pedagogikk: Modulene er bygget opp rundt kasuistikker med oppgaver du skal løse. Underveis får du praktisk rettede tilbakemeldinger. Kurset inneholder også en rekke lenker med supplerende innhold.

Registerer deg som bruker (første gang) / logg inn og meld deg på kurset.

Undervisning av norske medisinstudenter i utlandet

Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge.
Flesteparten av disse utdannes i Øst-Europa.

Majoriteten av disse studentene skal arbeide i Norge etter endt studier, og det er derfor viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar det gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.