Metoder for å klargjøre kunnskapsgrunnlaget – Antibiotika.no

 

Antibiotic stewardship program er definert som implementering av evidensbaserte tiltak for å fremme rasjonell antibiotikabruk. Det vil i praksis si rett medikament, rett dose, rett administrasjon, rett intervall og rett behandlingslengde (Referanse 1-4)

Forbedringsmodellen (Model for improvement) er en metode for å drive systematisk forbedringsarbeid ved å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere aktiviteter, deriblant arbeidet med antibiotikastyring i sykehusene. Metoden er velegnet til å tilpasse tiltak til lokale forhold, og bygger bro mellom det vi vet (god klinisk praksis/ bruk av retningslinjer) og det vi gjør. (Referanse 5-6).

 

Referanser

  1. IDSA/ SHEA guidelines for developing an institutional program to enhance antimicrobial stewardship
  2. Cochrane review: Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatient
  3. The core elements of hospital antibiotic stewardship programs
  4. National Quality Partners Playbook: Antibiotic Stewardship in Acute Care
  5. Model for improvement, Insititute for Healthcare Improvement
  6. Forbedringsmodellen brukt i Pasientsikkerhetsprogrammet

 

Sist oppdatert 27. juli 2017