Kunnskapsgrunnlaget for antibiotikastyring – Antibiotika.no

Er det behov for antibiotikastyring?
En rekke internasjonale og nasjonale publikasjoner viser at minst 30% av antibiotikabruken har manglende indikasjon eller er feil (1, 2). Dette bidrar til dårligere behandlingsresultater for pasientene og utvikling av antibiotikaresistens (3, 4)

  1. Drivers of Irrational Use of Antibiotics in Europe – Machowska, A – International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019
  2. Identifying targets for antibiotic stewardship interventions through analysis of the antibiotic prescribing process in hospitals – Wathne, JS – Antimicrobial Resistance & Infection Control, 2020
  3. The association between adherence to national antibiotic guidelines and mortality, readmission and length of stay in hospital inpatients – Wathne, JS – Antimicrobial Resistance & Infection Control, 2019
  4. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance – Holmes, A – The Lancet, 2016

 

Hva bør inngå i et antibiotikastyringprogram?
Flere publikasjoner lister opp kjerne-elementene i et antibiotikastyringsprogram (1-3). Eksempler på slike elementer er et lederforankring, tverrfaglige antibiotikateam og overvåkning av antibiotikabruk og resistens.

  1. Developing core elements and checklist items for global hospital antimicrobial stewardship programmes: a consensus approach – Pulcini, C – Clinical Microbiology and Infection, 2019
  2. Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs, CDC
  3. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten – regjeringen.no

 

Har antibiotikastyring effekt?
Oppsummerte kunnskapsoversikter viser at antibiotikastyring kan bedre antibiotikabruken og behandlingsresultatene for pasientene (1-3). Flere av studiene som ligger til grunn for disse oversiktene er imidlertid heftet med systematiske skjevheter («biases») og resultatene må tolkes med forsiktighet.

  1. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients – Davey, P – Cochrane Library, 2013
  2. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients – Davey, P – Cochrane Library, 2017
  3. Current evidence on hospital antimicrobial stewardship objectives: a systematic review and meta-analysis – Schuts, E – The Lancet Infectious Diseases, 2016

 

Sist oppdatert 11. juli 2022