Nasjonale føringer   – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ble opprettet i 2006 på initiativ fra Tharald Hetland, Helse- og omsorgsdepartementet, på bakgrunn av Regjeringens “Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004.” Denne tiltaksplanen ga anbefalinger om en rekke tiltak som skulle sette Norge i stand til å bevare en fortsatt gunstig resistenssituasjon.

Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004 – Statusrapport per 1 halvår 2002

Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004 – Statusrapport per 2003 (pdf)

Følgende nasjonale føringene er også styrende for arbeidet:

Smittevernloven (Siste endring gjeldende fra 01.01.2015)

Forskrift om smittevern i helsetjenesten (Siste endring gjeldende fra 01.07.2014)

Veileder til forskrift om smittevern i helsetjenesten, 2006 (pdf)

Plan for å motvirke antibiotikaresistens, 1999

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012)

Antibiotikaresistens – kunnskapshull/ utfordringer og aktuelle tiltak, 2014 (pdf)
Nasjonal rapport fra tverrsektoriell ekspertgruppe på antibiotikaresistens